Arbeta och studera hemifrån

Internet erbjuder flexibilitet. Det har blivit allt vanligare att människor arbetar hemifrån. Med internet och de goda uppkopplingsmöjligheterna tjänar människor pengar i hemmet. Vissa arbetsgivare möjliggör för sina anställda att göra uppgifter hemifrån. Andra sätt är att frilansa. På nätet kan människor sälja sina kunskaper om programmering, översättning, artikelskrivande och annat som arbetsgivare eftersöker. Generellt sätt ät det relativt dåliga löner eftersom konkurrensen är stor. Människor från låglöneländer är beredda att ta uppdrag för en låg lön. Även om vissa tjänar en årslön på internet är det mest extraslantar som genereras. De som är duktiga på att blogga kan dock tjäna miljoner på att ha sin person som varumärke. Populära bloggar har många besökare. Det gör att exempelvis klädföretag köper reklamplats på de stora bloggarna som handlar om mode.
Att studera har blivit viktigare. När allt fler okvalificerade arbetena tas över av robotar blir utbildning ett sätt att ta sig in på arbetsmarknaden. Numera går det att läsa alla skolnivåer på distans via läroportaler. Det finns till och med hela högskoleprogram med examen som kan läsas hemifrån. Visserligen ingår det vissa obligatoriska träffar, men det mesta av arbetet görs från den egna datorn. Detta har möjliggjort för människor i småhålor, föräldrar och de med arbeten att lättare kunna utbilda sig. Då studierna kan göras när som helst på dygnet är det lättare att få livsschemat att gå ihop.